บทบาทหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่

บุคลากร

เอกสารวิชาการ

นักติดตามควรรู้

webmaster

 

 

 

 

p1p2p3p4p5

 

โหลดแบบ กสก. คลิกเลย

 

รายงานประจำปี กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2554

รายงานการประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นการใช้งานระบบ e-project และ rbm

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจและแบบสอบถามความคิดเห็นการใช้งานระบบ
e-Project และ rbm

การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555

สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร e-Project 55

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร (กสก.) ปี 2555

 

 

 

 

 

กลุ่มติดตามประเมินผล
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
email:plan40@doae.go.th
วันที่ปรับปรุง วันที่ 00 เดือน 00 พ.ศ.2553