เมนูหลัก
 
  วิธีลบเมลอัตโนมัติใน Gmail ลดความน่ารำคาญจากอีเมลไม่พึงประสงค์ (9/11/2563 15:01:27)
  รวมคอร์สออนไลน์เรียนฟรีในไทย พัฒนาตัวเองให้ก้าวไกลในช่วง COVID-19 (16/9/2563 15:36:53)
  การใช้งาน Cisco Webex (5/8/2563 15:30:19)
 
 

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการกองแผนงานทำหน้าที่ประธานในการประชุม คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารโครงการภายใต้คณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับงบประมาณ       าพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  สหภาพยุโรปเปิดตัวเว็บพอร์ทัล “Access2Markets” เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (11/1/2564 9:51:04)
  รายงานการติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ AFTA ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563 (22/12/2563 10:46:23)
  ขอประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ Placement Test พร้อมทั้งการขอขึ้นบัญชีข้าราชการที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ของกรมส่งเสริมการเกษตร (27/11/2563 9:49:48)
  ผลการประชุม Addressing Food Loss and Waste: A Global Problem with Local Solutions (4/11/2563 7:25:19)
  ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/ความตกลง ของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19 และแนวทางการใช้ประโยชน์ (12/10/2563 20:46:54)
การจัดการความรู้
  คู่มือการปฎิบัติงานการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีของกรมส่งเสริมการเกษตร (8/9/2563 13:33:42)
  link การพัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-learning) ของสำนักงาน ก.พ. (28/5/2563 9:31:03)
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
 
เกษตรต่างแดน
   การจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/2020
   ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา
   การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน
 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

            พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยในภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 ม.ค. 64

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
รบ.หกิจ
 
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan@doae.go.th

 

 

 

 

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website