เมนูหลัก

 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการนิเทศงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และกอง/สำนัก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes (22/5/2560 15:12:05)
   (20/5/2560 16:11:58)
  lzcyrrllvRGCpI (20/5/2560 16:11:57)
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ สปษ.จาการ์ตา (8/5/2560 18:16:53)
   (8/5/2560 18:07:01)
การจัดการความรู้
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
  แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1/3/2559 17:50:14)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดู
   กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการขยาย PFA พื้นที่เพาะปลูกหอมแดงในไทย

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

         พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558