เมนูหลัก

 
 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมกาเกษตร ประจำปี 2560 ในวาระครบรอบ 50 ปี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ ชั้น 2 อาคาร 1 และห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในการจัดงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   (21/10/2560 12:10:08)
  JHWXgbwRxblidE (21/10/2560 12:10:08)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อแอนิเมชั่นแผนยุทธศษสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยวิธีเฉพาะเจอาะจง (20/10/2560 15:43:28)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมเอกสารแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2574) และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปร (พ.ศ. 2560 - 2564) และทิศทางการดำนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/10/2560 10:39:31)
  ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (18/10/2560 14:31:59)
การจัดการความรู้
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21-26 ตุลาคม 2560)

ฉบับที่ 4 วันที่ 20 ตุลาคม 2560

        ในช่วงวันที่ 21-26 ต.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนชื้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยในช่วง 1-3 วันแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

        ผลกระทบมีดังนี้

        - ในช่วงวันที่ 21-22 ต.ค. 2560, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

        - ในช่วงวันที่ 22-23 ต.ค. 2560

        ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และกำแพงเพชร 

        ภาคกลาง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี

        สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

        ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

        - ในช่วงวันที่ 24-26 ต.ค. 2560 ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

        จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558