เมนูหลัก

 
report 60 doae
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
ดร. เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรเป็นประธานในการต้อนรับ Mr. Zhu Shixi นายกเทศมนตรีเมืองจูหม่าเตี้ยน และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย – จีน       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 2019 (8/11/2561 16:48:44)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/11/2561 14:35:33)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/11/2561 14:30:59)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7/11/2561 14:28:22)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31/10/2561 13:32:32)
การจัดการความรู้
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

 

 

 

 

 
เตือนภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

            พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าภาคอื่นๆ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 
อนึ่ง ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศศรีลังกาและประเทศอินเดียตอนล่าง ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยเนื่องจากมีพายุไซโคลน“คชะ” อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทย 

ที่มา:กรมอตุนิยมวิทยา
 
 
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th