เมนูหลัก

 
 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายให้นางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ และนางสาวเกตุกาญจน์ สงวนมิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี ปี 2560 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมยกร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016 (2/8/2560 15:08:27)
  แบบสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฎิบัติงานของกระทรวงต่างประเทศ (5/7/2560 9:35:31)
  กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน (3/7/2560 15:21:34)
  ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ทาง e-mail plan0303@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 0 2940 6026 ภายในวันที่ 7 ก.ค. 2560 (30/6/2560 14:07:11)
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes (22/5/2560 15:12:05)
การจัดการความรู้
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
  แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1/3/2559 17:50:14)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดู
   กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการขยาย PFA พื้นที่เพาะปลูกหอมแดงในไทย

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

           พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ของภาคเหนือ บริเวณจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร และตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ภาคกลาง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และลพบุรี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนองและพังงา ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนที่ตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ 
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 2-3 วันนี้ 

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558