เมนูหลัก

 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กทม. ซึ่งได้ให้ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร (Future DOAE) นำเสนอความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้นของโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษา และนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และกองแผนงานได้ร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงโครงการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (4/5/2561 17:14:08)
  คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team (ปรับปรุง) (3/5/2561 14:40:59)
  การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30/4/2561 13:52:37)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/4/2561 15:26:28)
  คำแนะนำ (Coaching Tips) ในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (26/4/2561 10:52:27)
การจัดการความรู้
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

 

 

 

 

 
เตือนภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

              ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัด ปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลางและทะเลอันดามัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
 
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th