เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีกู้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คที่เสื่อมให้ดีอีกครั้ง (5/3/2557 9:39:44)
  ทำไงดีเมื่อใช้ปุ่มตัวหนอนสลับภาษาไม่ได้ (15/8/2556 9:54:54)
  ตัดไฟล์หนัง หรือ วีดีโอ ด้วย AVI MPEG RM WMV Splitter (16/7/2556 10:17:39)

 

 
นายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ" พร้อมด้วย น.ส.ละคร มูลแวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  เชิญร่วมการประชุมThe 2nd Forum on China-ASEAN Transfer and Collaborative Innovation ในงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (7/8/2557 18:26:35)
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO หลักสูตร e-Learning Course on Production and Certification of Organic Food for Greater Market Access โดยขอให้แจ้งชื่อผู้สมัคร พร้อมด้วยเอกสารการสมัครรับทุนให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (28/7/2557 16:28:36)
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมวิทยากรหลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 (19/6/2557 16:13:22)
  โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (12/6/2557 10:44:15)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ประจำปี 2557 (6/6/2557 11:15:10)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามและลาวตอนบน กำลังเคลื่อนทางทิศตะวันตกตามแนวร่องมรสุม ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ในภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ
ภาคกลาง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สระบุรี กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด
และภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนอง และพังงา
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   กฎระเบียบของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์พืชสวนของไทยมายังประเทศอินโดนีเซีย
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียว่าด้วยการออกหนังสือรับรองในการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   รายงาน ๑๐ อันดับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556