เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีกู้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คที่เสื่อมให้ดีอีกครั้ง (5/3/2557 9:39:44)
  ทำไงดีเมื่อใช้ปุ่มตัวหนอนสลับภาษาไม่ได้ (15/8/2556 9:54:54)
  ตัดไฟล์หนัง หรือ วีดีโอ ด้วย AVI MPEG RM WMV Splitter (16/7/2556 10:17:39)

 

 
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับการมาเยือนของเยาวชนเกษตรไต้หวัน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฝึกงานเยาวชนเกษตรไต้หวันในประเทศไทย ปี 2557 ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยไต้หวันกำหนดส่งเยาวชนเกษตร จำนวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกงานในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557 ณ กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ประจำปี พ.ศ. 2557 (16/9/2557 23:43:37)
  เชิญร่วมการประชุมThe 2nd Forum on China-ASEAN Transfer and Collaborative Innovation ในงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (7/8/2557 18:26:35)
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO หลักสูตร e-Learning Course on Production and Certification of Organic Food for Greater Market Access โดยขอให้แจ้งชื่อผู้สมัคร พร้อมด้วยเอกสารการสมัครรับทุนให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (28/7/2557 16:28:36)
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมวิทยากรหลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 (19/6/2557 16:13:22)
  โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (12/6/2557 10:44:15)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

                 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศเวียดนาม และลาวตอนบนแล้ว และแผ่ลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22-24 ต.ค. 57 นี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   ภูมิภาคเอเชียใต้: โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   กฎระเบียบของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์พืชสวนของไทยมายังประเทศอินโดนีเซีย
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียว่าด้วยการออกหนังสือรับรองในการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556