เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  ใช้ Start screen แทน Start menu ในวินโดวส์ 10 (19/11/2557 9:20:52)
  วิธีกู้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คที่เสื่อมให้ดีอีกครั้ง (5/3/2557 9:39:44)
  ทำไงดีเมื่อใช้ปุ่มตัวหนอนสลับภาษาไม่ได้ (15/8/2556 9:54:54)

 

 
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับการมาเยือนของเยาวชนเกษตรไต้หวัน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมฝึกงานเยาวชนเกษตรไต้หวันในประเทศไทย ปี 2557 ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยไต้หวันกำหนดส่งเยาวชนเกษตร จำนวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกงานในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557 ณ กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดเชียงใหม่       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ (13/1/2558 15:40:22)
  แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (13/1/2558 15:13:34)
  กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง จากการที่ประชาชนทั่วไปเรียกร้องขอร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัล ASEAN 2015 Are you ready? ครั้งนี้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปลุ้นรางวัล รอบ 2 แล้ว (30/12/2557 10:03:44)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลที่ร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัลมากมาย ในช่วงกิจกรรมการจัดนิทรรศการอาเซียน ASEAN 2015 Are you ready? (30/12/2557 8:44:36)
  การสัมมนาแผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร (18/12/2557 14:37:08)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

                  บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง และมีอากาศร้อนโดยทั่วไป

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ
   แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร
   ภูมิภาคเอเชียใต้: โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556