เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)
  เทคนิคการใช้ Search Google ให้มีประสิทธิภาพ (17/3/2558 21:20:49)
  วิธียืดอายุการใช้งาน Flash Drive (16/3/2558 23:20:31)

 

 
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พบปะประชุมหารือกับคณะนักกีฏวิทยาและผู้เชี่ยวชาญ ของ Wageningen University เกษตรกร และภาคเอกชนของเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เกี่ยวกับความร่วมมือในการทดลองใช้ Controlled Atmosphere Technology (CATT)       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญร่วมงาน Expo Veneto (24/4/2558 13:58:47)
  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ (13/1/2558 15:40:22)
  แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (13/1/2558 15:13:34)
  กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง จากการที่ประชาชนทั่วไปเรียกร้องขอร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัล ASEAN 2015 Are you ready? ครั้งนี้กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปลุ้นรางวัล รอบ 2 แล้ว (30/12/2557 10:03:44)
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลที่ร่วมตอบคำถามลุ้นรางวัลมากมาย ในช่วงกิจกรรมการจัดนิทรรศการอาเซียน ASEAN 2015 Are you ready? (30/12/2557 8:44:36)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

         คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อน 

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ
   แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร
   ภูมิภาคเอเชียใต้: โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556