เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีกู้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คที่เสื่อมให้ดีอีกครั้ง (5/3/2557 9:39:44)
  ทำไงดีเมื่อใช้ปุ่มตัวหนอนสลับภาษาไม่ได้ (15/8/2556 9:54:54)
  ตัดไฟล์หนัง หรือ วีดีโอ ด้วย AVI MPEG RM WMV Splitter (16/7/2556 10:17:39)

 

 
นายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ" พร้อมด้วย น.ส.ละคร มูลแวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2557 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  เชิญร่วมการประชุมThe 2nd Forum on China-ASEAN Transfer and Collaborative Innovation ในงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (7/8/2557 18:26:35)
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ APO หลักสูตร e-Learning Course on Production and Certification of Organic Food for Greater Market Access โดยขอให้แจ้งชื่อผู้สมัคร พร้อมด้วยเอกสารการสมัครรับทุนให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ (28/7/2557 16:28:36)
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมวิทยากรหลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 (19/6/2557 16:13:22)
  โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (12/6/2557 10:44:15)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ประจำปี 2557 (6/6/2557 11:15:10)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

              หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือ กำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องที่พาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สรแก้ว จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องไว้ด้วย

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   กฎระเบียบของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์พืชสวนของไทยมายังประเทศอินโดนีเซีย
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียว่าด้วยการออกหนังสือรับรองในการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   รายงาน ๑๐ อันดับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556