เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)
  เทคนิคการใช้ Search Google ให้มีประสิทธิภาพ (17/3/2558 21:20:49)
  วิธียืดอายุการใช้งาน Flash Drive (16/3/2558 23:20:31)

 

 
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจง พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันยุวเกษตรกรโลก ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ นายพีรพร พร้อมเทพ ผู้อำนวยการกองแผนงาน รับหน้าที่ผู้ดำเนินการการอภิปรายคณะ เรื่องภาพรวมการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี 2559 และการเตรียมจัดทำคำของบประมาณ ปี 2560 ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง และเรื่องการบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 กรณีการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  เอกสารประกอบการสัมมนานโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559 (26/10/2558 14:33:29)
  รายการ คืนความสุขให้คนในชาติ (26/10/2558 14:03:37)
  ขอเชิญร่วมงาน Expo Veneto (24/4/2558 13:58:47)
  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ (13/1/2558 15:40:22)
  แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (13/1/2558 15:13:34)

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศหนาวและคลื่นลมแรง" 

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทยแล้ว และจะปกคลุมบริเวณดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลงได้ 2-4 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงไว้ด้วย

        สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

        ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง รวมถึงประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (7/9/2558 16:29:13)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
 
   สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด
   การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๗ (เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ
   แนวปฏิบัติในการรับและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญ หรือตราของต่างประเทศของสหราชอาณาจักร
   ภูมิภาคเอเชียใต้: โอกาสใหม่ทางการค้า การลงทุน
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556