เมนูหลัก
รบ.หกิจ
  ป้องกันข่าวลวง Covid-19 หลอกให้กดลิ้ง ขโมยข้อมูล (18/3/2563 12:09:16)
  วิธีปิดการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ต่างๆ (21/2/2563 14:59:13)
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)

 
เจ้าหน้าที่กองแผนงาน ร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตร และเชิญชวน รณรงค์ "ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด" โดย เขียนข้อความลงกระดาษ และชูป้าย พร้อมถ่ายภาพลง Facebook ส่วนตัว พร้อมเชิญชวน เกษตรกร ในเครือข่ายของท่านร่วมรณรงค์ ชวนคนไทย ซื้อสินค้าเกษตร อุดหนุนสินค้าเกษตร อย่างต่อเนื่อง       าพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (26/3/2563 10:47:09)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายการออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จำนวน 2,800 เล่ม และรายการออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ จำนวน 2,800 เล่ม โดยวิธีคัดเลือก (9/3/2563 14:39:22)
   (9/3/2563 14:36:18)
  ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของสาธารณรัฐไอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (3/3/2563 14:42:23)
  ทิศทางการทำงานของนาย Phill Hogan กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (2/3/2563 16:06:22)
รจัดรค
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
 
ษตรตางแดน
   การจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/2020
   ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา
   การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน

 

 

 

 

 
ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
 
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th usthong@doae.go.th

 

 

 

 

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website