เมนูหลัก

 
 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบหมายนางสาวปรางทิพย์ บุญกล่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายสุรชาติ นิลตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1 ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุม Pine Room ซับมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 หัวข้อ คือ 1. สร้างความเข้าใจ 9 สมดุล สู่ความเป็นเลิศของภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฯ 3. แผนพัฒนาการเกษตร       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16 (9/11/2560 11:32:55)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6/11/2560 10:43:09)
  งานสัมมนา "สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐฯ" (27/10/2560 12:23:30)
  JHWXgbwRxblidE (21/10/2560 12:10:08)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อแอนิเมชั่นแผนยุทธศษสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579 และแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยวิธีเฉพาะเจอาะจง (20/10/2560 15:43:28)
การจัดการความรู้
  กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร (4/9/2560 18:07:05)
   แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13/3/2560 13:57:39)
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
 
เกษตรต่างแดน
   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

                 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่ ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีกำลังอ่อนลง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนกลางแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในวันที่ 16 ธ.ค 60 ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบน อากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558