เมนูหลัก

 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานปิดการฝึกอบรม Training Programme on Organic vegetable production ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวจิราภา จอมไทสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้กล่าวสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากรัฐสมาชิกอาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย ณ ประเทศเดนมาร์ก (17/2/2560 8:26:03)
  แผนและยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี กษ. (27/1/2560 15:32:55)
  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร (26/1/2560 11:23:46)
  เอกสารประกอบการประชุม (VDO Conference) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สู่ระดับพื้นที่ วันที่ 9 มกราคม 2560 (6/1/2560 15:06:26)
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (30/12/2559 10:30:23)
การจัดการความรู้
  การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี (31/8/2559 12:26:01)
  แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1/3/2559 17:50:14)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (7/9/2558 16:29:13)
 
เกษตรต่างแดน
   กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการขยาย PFA พื้นที่เพาะปลูกหอมแดงในไทย
   สรุปผลการประชุม Asia - Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2016
   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๔)
   สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

        พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณทางตะวันตกของภาคกลาง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ 

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558