เมนูหลัก

  1 (28/8/2556 14:14:45)
  คู่มือโครงการปี ๕๕ (28/8/2556 14:14:45)

  วิธีกู้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊คที่เสื่อมให้ดีอีกครั้ง (5/3/2557 9:39:44)
  ทำไงดีเมื่อใช้ปุ่มตัวหนอนสลับภาษาไม่ได้ (15/8/2556 9:54:54)
  ตัดไฟล์หนัง หรือ วีดีโอ ด้วย AVI MPEG RM WMV Splitter (16/7/2556 10:17:39)

 

 
นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับการมาเยือนของผู้บริหารระดับสูง ด้านการเกษตรของประเทศกัมพูชา ที่เดินทางมาดูงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างทีมวิทยากรหลักในการพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557 (19/6/2557 16:13:22)
  โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (12/6/2557 10:44:15)
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ประจำปี 2557 (6/6/2557 11:15:10)
  สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) เปิดรับสมัครงาน ๔ ตำแหน่ง (กำหนดจัดส่งหนังสือแจ้งสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองแผนงานภายในวันที่ ๗ กพ.๕๔) (2/2/2554 13:04:51)
  แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเกี่ยวกับการสมัครรับทุนต่างประเทศ (1/2/2554 7:41:13)
กิจกรรมกองแผนงาน
  การอบรมเจ้าหน้าที่อาคันตุกะสัมพันธ์ สำหรับงานชุมนุมยุวเกษตรโลก ครั้งที่ 10 ()
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน Smart Farmer และ Smart Officer ()
  การบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์กรม ()
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

"คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย"

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

               มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก จะมีคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง โดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 3-5 เมตร และบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 สำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต่อไปอีกในวันนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วย อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “นอกูรี” (NEOGURI) บริเวณเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่น ได้อ่อนกำลังเป็นพายุโซนร้อนแล้ว และกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นต่อไป ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 28 ก.พ 57
   รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประจำสัปดาห์ ฉบับวันที 21ก.พ 57
 
การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
  รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2556 (19/2/2556 16:20:42)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19/9/2555 11:03:06)
 
   กฎกระทรวงการค้าอินโดนีเซียว่าด้วย บทบัญญัติการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   กฎระเบียบของอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์พืชสวนของไทยมายังประเทศอินโดนีเซีย
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียว่าด้วยการออกหนังสือรับรองในการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวนจากต่างประเทศ
   รายงาน ๑๐ อันดับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มียอดขายสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2556