เมนูหลัก

 
 
  Tip IT วิธี Clean คอมพิวเตอร์ให้เหมือนใหม่แกะกล่อง (13/5/2559 10:11:11)
  วิธีการปิดการเล่นวิดีโออัตโนมัติบน Application (24/2/2559 10:27:52)
  วิธีลบ Cookie สำหรับคนที่ใช้ IE ( Internet Explorer) ,Firefox,Google Chrome (17/3/2558 21:37:19)

 
 
ผู้อํานวยการกองแผนงาน นําทีมงานส่วนกลางติดตามงานการพัฒนาต้นแบบ ระบบงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบของการทํางาน ส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก       ประมวลภาพ...

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  ขอส่ง "วีดิทัศน์แนะนำกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ" (21/6/2559 11:23:50)
  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมมนา ไทยจีน 4 ทศวรรษ (9/6/2559 9:12:01)
  การประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (31/5/2559 10:41:53)
  ขออความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปฏฺิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศ (17/5/2559 10:36:06)
  ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2560 (11/5/2559 8:11:56)
การจัดการความรู้
  แผนการจัดการความรู้งานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1/3/2559 17:50:14)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 (7/9/2558 16:29:13)
  การจัดการความรู้กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (6/6/2556 16:42:31)
 
เกษตรต่างแดน
   กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินการขยาย PFA พื้นที่เพาะปลูกหอมแดงในไทย
   สรุปผลการประชุม Asia - Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) 2016
   ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ ๔)
   สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาการเปิดประตูการค้าชายแดน การลงทุนและการท่องเที่ยวด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเมืองมะริด

 

 

 

 

 
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
ประกาศเตือนภัย

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ไว้ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ 

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 
สถิติการเยี่ยมชมเว็บนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2551
     

กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 02-5793727 E-mail: plan06@doae.go.th หรือ usthong@doae.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 25 ธันวาคม 2558