ภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ภาพข่าว

หน้า จากทั้งหมด 41 หน้า
ภาพข่าวชื่อข่าวสรุปข่าวจากคุณอีเมล์วันที่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 2/2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 เพื่อหารือความก้าวหน้า การดำเนินการจัดกิจกรรมและงานแสดงผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษของกรมส่งเสริมการเกษตรฯ โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 8/8/2561 14:48:05
ประชุมคณะทำงานฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานฝ่ายประเมินผล การจัดกิจกรรม “งานเกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินของผู้รับจ้างจัดงาน (Organizer) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 8/8/2561 14:43:34
ประชุมกองแผนงานครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 กองแผนงานได้จัดประชุมกองครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้กลุ่ม/ฝ่าย และคณะทำงานฯ ของกองแผนงานรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และประธาน/เลขาคณะทำงานฯ ของกองแผนงาน       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน Plan10@doae.go.th 8/8/2561 9:57:25
ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 อาคาร 1 โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช เข้าร่วมพิธีดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/8/2561 17:38:32
ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 อาคาร 1 โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/8/2561 17:36:20
ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์กองแผนงาน doae40@gmail.com 4/8/2561 17:32:26
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานฯ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเปิดโครงการฯ การมอบต้นรวงผึ้งบริเวณอาคารฝึกอบรม และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นสัก ต้นพยุง บริเวณสระน้ำ 20 ไร่ หลังจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning บริเวณสถานที่จัดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารที่ใช้เป็นศูนย์ประสานงานในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ให้มีความสะอาดและสวยงาม       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 3/8/2561 13:50:16
      ประมวลภาพ... 29/7/2561 5:09:31
      ประมวลภาพ... 26/7/2561 8:21:48
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 2 (ฤดูแล้ง) ปีการผลิต 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 กองแผนงานมอบหมายให้ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช และนางสาวอัจฉรา สมสวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 2 (ฤดูแล้ง) ปีการผลิต 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพิจารณาการกำหนดพื้นที่เป้าหมายและคุณสมบัติ ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบ 2 (ฤดูแล้ง) ปีการผลิต 2561 และมันสำปะหลัง รูปแบบการรับประกันภัย อัตราค่าเบี้ยประกันภัย การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานโครงการดังกล่าว       ประมวลภาพ... คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน doae40@gmail.com 23/7/2561 15:55:27


กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน