ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 25 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.15/8/2561 10:47:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.15/8/2561 10:45:28
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารการรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการเข้า-ออก สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th6/8/2561 10:20:13
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้และการนำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปีฯไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ (ภายในวันที่ 10 ส.ค.2561)กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com2/8/2561 14:50:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.25/7/2561 16:31:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง6/7/2561 10:49:06
แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th21/6/2561 8:11:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง18/6/2561 14:01:47
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST วิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th18/6/2561 9:31:17
ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th11/6/2561 17:07:24