ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 27 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 33 หลักสูตร ของกระทรวงการต่างประเทศวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com11/12/2561 13:01:53
รับสมัครบุคคลที่สนใจปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการ International Horticultural Exhibition: Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th29/11/2561 10:44:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างพิมพ์แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 12,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝบร.กผง.19/11/2561 15:33:20
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 2019วิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com8/11/2561 16:48:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง7/11/2561 14:35:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อของที่ระลึก จำนวน 5 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง7/11/2561 14:30:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง7/11/2561 14:28:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง31/10/2561 13:32:32
ประชาสัมพันธ์ ทุน Endeavour Leadership Programกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th31/10/2561 10:31:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.24/10/2561 16:00:00