ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 23 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
การจัดงาน SIAM 2018กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th21/2/2561 8:15:20
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1ติดตามและประเมินผลฯdoae40@gmail.com16/2/2561 16:49:13
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com12/2/2561 14:06:08
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจอาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com7/2/2561 17:00:46
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการกลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com26/1/2561 15:25:38
รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรและตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Milestone)ติดตามและประเมินผลdoae40@gmail.com23/1/2561 20:47:08
แนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com16/1/2561 14:51:26
6/1/2561 11:13:44
pkMABXOsOFWXHXGoldenTabssupport@goldentabs.com6/1/2561 11:13:41
การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2561กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com22/12/2560 15:51:34