ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 23 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
หลักการและวิธีการทำงานที่สั่งการผ่านทางไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช)กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com20/4/2561 9:16:25
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น (กผง.)กคง.plandoae30@gmail.com10/4/2561 17:05:46
แต่งตั่งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างทำชุดนิทรรศการการสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com5/4/2561 16:42:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติการจ้างซ้อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com19/3/2561 15:09:24
การจัดงาน SIAM 2018กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th21/2/2561 8:15:20
รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1ติดตามและประเมินผลฯdoae40@gmail.com16/2/2561 16:49:13
ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรตามบทบาท Chief of Operation และ Operation Team วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com12/2/2561 14:06:08
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจอาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com7/2/2561 17:00:46
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการกลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com26/1/2561 15:25:38
รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรและตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Milestone)ติดตามและประเมินผลdoae40@gmail.com23/1/2561 20:47:08