ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 26 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
งาน Lao TECHMART - 2018วิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com11/10/2561 10:04:28
งานแสดงสินค้า International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th27/9/2561 11:09:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมใส่กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง17/9/2561 14:57:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 44 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง14/9/2561 16:52:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.29/8/2561 13:47:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน ญฉ 2903 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง20/8/2561 16:17:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.15/8/2561 10:47:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง.15/8/2561 10:45:28
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารการรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการเข้า-ออก สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th6/8/2561 10:20:13
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้และการนำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปีฯไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ (ภายในวันที่ 10 ส.ค.2561)กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com2/8/2561 14:50:54