ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 33 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Matching ระหว่างเอกชน จังหวัดฟูกูโอกะกับไทย กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com20/2/2563 9:44:10
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com18/2/2563 10:24:46
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Tea Festival & International Tea Symposium 2020กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com17/2/2563 14:18:01
กระทรวงเกษตรออสเตรเลียเปลี่ยนชื่อใหม่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com3/2/2563 14:29:13
ทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com30/1/2563 16:09:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 640 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารทั่วไปplan10@doae.go.th11/12/2562 14:53:10
ตลาดกัญชาในสภาพยุโรปกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com9/12/2562 12:41:10
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Plantation Management 4.0 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซียกลุ่มวิเทศสัมพันธ์frsdoae01@gmail.com9/12/2562 11:28:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แนบท้ายฝ่ายบริหารทั่วไปfrenfire@hotmail.com25/11/2562 14:11:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้คณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองบายานเนอร์ มองโกลเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝบร.กผง.frenfire@hotmail.com7/11/2562 15:10:14