ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน
ข่าว

หน้า จากทั้งหมด 24 หน้า
ชื่อข่าวจากคุณอีเมลวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฝบร.กผง18/6/2561 14:01:47
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST วิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th18/6/2561 9:31:17
ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์plan06@doae.go.th11/6/2561 17:07:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหาร31/5/2561 9:56:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com4/5/2561 17:14:08
คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team (ปรับปรุง)กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com3/5/2561 14:40:59
การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com30/4/2561 13:52:37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฝ่ายบริหารplan0303@hotmail.com27/4/2561 15:26:28
คำแนะนำ (Coaching Tips) ในการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกลุ่มแผนงานplan0303@hotmail.com26/4/2561 10:52:27
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับภาษาอังกฤษ24/4/2561 14:21:28