ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทยที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร

คุณสมบัติของ ข้าราชการที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญไทย และการสมัคร
แบบฟอร์มประวัติ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

หน้า จากทั้งหมด 15 หน้า
   นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ( 1 )
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
กอง/สำนัก/ศูนย์: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์:02-579-3940
โทรสาร:02-579-3940
E-mail:research@doae.go.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ:1) การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และส่งเสริมการเกษตร 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) การฝึกอบรม
ไฟล์ประวัติ:

      คลิกดูประวัติ..

   นายสำราญ สาราบรรณ์ ( 3 )
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
กอง/สำนัก/ศูนย์: กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์:02-9406061
โทรสาร:02-9406061
E-mail:research@doae.go.th
สาขาที่เชี่ยวชาญ:งานพัฒนาและวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ไฟล์ประวัติ:

      คลิกดูประวัติ..กลับไปหน้าแรกกองแผนงาน