ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช ภารกิจ บุคลากร พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์
หนังสือเวียน
 
หนังสือเวียน ปี 2551
 
ลำดับ
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
1
กษ 1004/ว 1279
30 ต.ค. 51
2
กษ 1004/ว 1171

3 ต.ค. 51

3
กษ 1004/ว 1103
17 ก.ย. 51
4
กษ 1004/ว 1019
15 ก.ย. 51
จัดตั้งศูนย์บริการการเกษตรภาคเหนือและภาคอีสาน
5
กษ 1004/ว 947
15 ส.ค. 51
6
กษ 1004/ว 907
25 ก.ค. 51
ของบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2550(ด้านการเกษตร) กรุงเทพมหานคร
7
กษ 1004/ว 864
25 ก.ค. 51
ของบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติปี 2550(ด้านการเกษตร)
8
กษ 1004 /ว 820
15 ก.ค. 51
จัดตั้งศูนย์บริการการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต
9
กษ 1004/ว 431
17 เม.ย. 51
เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
10
กษ 1004/ว 424
11 เม.ย. 51
การรายงานความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือ
11
กษ 1004/ว 312
18 มี.ค. 51
การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2550 และ ปี 2551
12
กษ 1004/ว 189
19 ก.พ. 51
รายงานความเสียหายเบื้องต้น ภัยแล้ง
13
กษ 1004/ว 119
1 ก.พ. 51
การขอรับความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2550
14
กษ 1004/ว 107
31 ม.ค. 51
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น