ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ÀÒáԨ ºØ¤ÅÒ¡Ã ¾Ãº./ÃÐàºÕº/ËÅѡࡳ±ì ˹ѧÊ×ÍàÇÕ¹


 

 

ประกาศเตือนภัย

"ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "
ฉบับที่ 4 (182/2554) ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2554
** ในวันนี้ (12 ส.ค.) ร่องมรสุมกำลังปานกลางยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร และนครพนม ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 1-2 วันนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา


 

 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 
แจ้งหนังสือเวียน
 
ลำดับ
ที่
ลงวันที่
เรื่อง
1
กษ 1004/ ว 778
29 มิ.ย 54
คำนิยามในการรายงานพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
2
กษ 1004/ ว 343
17 มี.ค. 54
ข้อมูลพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2554
3
กษ 1004 / ว 143
2 ก.พ. 54
ขอรายชื่อเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการคัดเลือกรับเมล็ดพันธุ์ข้าว
4
กษ 1004/ ว 130
31 ม.ค. 54
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดหน่วยงานในพื้นที่ส่งข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงิน
5
กษ 1004/ ว 129
31 ม.ค. 54

ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกับข้อมูลดาวเทียมในการประเมินความเสียหายจากอุทกภัยปี 2553
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.)

6
กษ 1004/ ว 103
26 ม.ค. 54

เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2554
(download)แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2554


กรมส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน ชั้น 5 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel .: (02) 579-9523 Fax.: (02) 940-7026
 Email: plan51@doae.go.th, plan50@doae.go.th