การจัดสรรเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ภาคเหนือ (18 จังหวัด)   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 20 จังหวัด)
  สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่   สสข.4 ขอนแก่น
1 เชียงใหม่ 1 อุดรธานี
2 ลำพูน 2 หนองบัวลำภู
3 ลำปาง 3 หนองคาย
4 แม่ฮ่องสอน 4 เลย
5 เชียงราย 5 บึงกาฬ หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการจัดสรร
6 พะเยา 6 นครพนม เป้าหมายเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มติดตาม และ
7 แพร่ 7 สกลนคร ประเมินผล กองแผนงาน
8 น่าน 8 ขอนแก่น สมพงษ์ น้อยสัมฤทธิ์
9 อุตรดิตถ์ 9 มหาสารคาม ที่ทำงาน : 029406062 025793011
    10 ร้อยเอ็ด  
  สสข.9 พิษณุโลก 11 กาฬสินธุ์
10 พิษณุโลก 12 มุกดาหาร
11 ตาก   สสข.7 จังหวัดนครราชสีมา
12 เพชรบูรณ์ 13 อุบลราชธานี
13 สุโขทัย 14 อำนาจเจริญ
14 นครสวรรค 15 ยโสธร
15 ์อุทัยธานี 16 ศรีสะเกษ
16 พิจิตร 17 นครราชสีมา
17 กำแพงเพชร 18 ชัยภูมิ
  19 บุรีรัมย์
20 สุรินทร์
  ภาคกลาง ( 9 จังหวัด )   ภาคตะวันออก ( 9 จังหวัด )
1 กรุงเทพฯ 1 จันทบุรี
2 ชัยนาท 2 ฉะเชิงเทรา
3 นนทบุรี 3 ชลบุรี
4 ปทุมธานี 4 ตราด
5 พระนครศรีอยุธยา 5 นครนายก
6 ลพบุรี 6 ปราจีนบุรี
7 สระบุรี 7 ระยอง
8 สิงห์บุรี 8 สมุทรปราการ
9 อ่างทอง 9 สระแก้ว
  ภาคตะวันตก ( 8 จังหวัด )
1 ราชบุรี    
2 สมุทรสงคราม    
3 สมุทรสาคร
4 นครปฐม
5 สุพรรณบุรี
6 กาญจนบุรี
7 ประจวบคีรีขันธ์
8 เพชรบุรี
ภาคใต้ (14 จังหวัด)   สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ( 9 เขต )
  สสข.5 จังหวัดสงขลา    
1 สงขลา 1 สสข.1 จ.ชัยนาท 7 สสข.7 จ.นครราชสีมา
2 สตูล 2 สสข.2 จ.ราชบุรี 8 สสข.8 จ.สุราษฎร์ธานี
3 ยะลา 3 สสข.3 จ.ระยอง 9 สสข.9 จ.พิษณุโลก
4 ปัตตานี 4 สสข.4 จ.ขอนแก่น  
5 นราธิวาส 5 สสข.5 จ.สงขลา  
6 พัทลุง 6 สสข.6 จ.เชียงใหม่
7 ตรัง   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จังหวัด) เกษตรที่สูง ( 8 ศูนย์ )
  สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 พะเยา
8 สุราษฎร์ธานี 2 เลย
9 ชุมพร 3 แม่ฮ่องสอน
10 นครศรีธรรมราช 4 เชียงราย
11 ภูเก็ต 5 เชียงใหม่
12 ระนอง 6 ลำพูน
13 พังงา 7 กาญจนบุรี
14 กระบี่ 8 ตาก
  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (จังหวัด) (9 ศูนย์)  
1 ชัยนาท   ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร ( 2 ศูนย์)
2 ชลบุรี 1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท 
3 นครราชสีมา 2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ขอนแก่น
5 เชียงใหม่
6 พิษณุโลก
7 สุราษฏร์ธานี
8 สงขลา
9 สุพรรณบุรี
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จังหวัด) (28 ศูนย์)
1 ลพบุรี 25 นครศรีธรรมราช
2 สมุทรสาคร 26 พิษณุโลก
3 เพชรบุรี 27 กำแพงเพชร
4 สุพรรณบุรี 28 อุตรดิตถ์
5 ฉะเชิงเทรา    
6 ระยอง    
7 ชลบุรี    
8 จันทบุรี    
9 เลย    
10 หนองคาย    
11 อุดรธานี    
12 ขอนแก่น    
13 มหาสารคาม    
14 ยะลา    
15 ตรัง    
16 เชียงใหม่
17 น่าน
ส่วนกลาง
18 เชียงราย 1
19 ลำพูน 2
20 ยโสธร
21 นครราชสีมา  
22 บุรีรัมย์  
23 กระบี่  
24 สุราษฎร์ธานี  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ (2 ศูนย์)
1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
   
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี (1 ศูนย์)  
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี