ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมสำหรับพืชนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน 2564   
 GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมสำหรับพืชนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน 2564

GACCประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมสำหรับพืชนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน ๒๕๖๔    

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
18/8/2564 9:50:38