ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย   
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของประเทศไทย 

ในเครือรัฐออสเตรเลีย ปี 2563 

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
5/2/2564 15:06:09