ข้อมูลเกษตรต่างแดน

เกษตรต่างแดน ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา   
 ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา

นางโมนีกา จูมา (H.E. Mrs. Monica Juma) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยาได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
30/1/2563 16:29:11