จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร ได้เป็นประธานในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจาก GIZ รวม ๑๑ คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่อง ภารกิจ และขอบเขตงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และระบบวางแผนการส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕ อาคาร ๑
ประมวลภาพ...

   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16   9/11/2560 11:32:55
   งานสัมมนา "สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐฯ"   27/10/2560 12:23:30
   ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ   18/10/2560 14:31:59
   ทุนปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเกาหลี   12/10/2560 16:43:09
   ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016   2/8/2560 15:08:27
   กระทรวงทรัพยากรพิ้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน   3/7/2560 15:21:34
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ASEAN Biodiversity Heroes   22/5/2560 15:12:05
   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ สปษ.จาการ์ตา   8/5/2560 18:16:53
   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อไปปฏิบัติราชการประจำในสำนักงานต่างประเทศ   5/5/2560 13:57:01
   บทความรู้จักการค้า Online กรณีศึกษา Alibaba   25/4/2560 17:01:50
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727