จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

ดร. เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรเป็นประธานในการต้อนรับ Mr. Zhu Shixi นายกเทศมนตรีเมืองจูหม่าเตี้ยน และคณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจากเมืองจูหม่าเตี้ยน มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย – จีน
ประมวลภาพ...

   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 2019   8/11/2561 16:48:44
   ประชาสัมพันธ์ ทุน Endeavour Leadership Program   31/10/2561 10:31:48
   งาน Lao TECHMART - 2018   11/10/2561 10:04:28
   งานแสดงสินค้า International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9   27/9/2561 11:09:03
   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารการรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการเข้า-ออก สาธารณรัฐประชาชนจีน   6/8/2561 10:20:13
   แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   21/6/2561 8:11:34
   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST    18/6/2561 9:31:17
   ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)   11/6/2561 17:07:24
   การจัดงาน SIAM 2018   21/2/2561 8:15:20
   งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16   9/11/2560 11:32:55
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727