จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รักษาการณ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาดูงาน หลักสูตร การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 13 คน รวมทั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาดูงาน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่คณะดังกล่าว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ประมวลภาพ...

   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารการรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการเข้า-ออก สาธารณรัฐประชาชนจีน   6/8/2561 10:20:13
   แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   21/6/2561 8:11:34
   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST    18/6/2561 9:31:17
   ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)   11/6/2561 17:07:24
   การจัดงาน SIAM 2018   21/2/2561 8:15:20
   งานแสดงเมล็ดพันธุ์มณฑลกลวางตุ้ง ครั้งที่ 16   9/11/2560 11:32:55
   งานสัมมนา "สภาพการปัจจุบันของการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนกับรัฐฯ"   27/10/2560 12:23:30
   ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ   18/10/2560 14:31:59
   ทุนปริญญาโท ณ สาธารณรัฐเกาหลี   12/10/2560 16:43:09
   ขอส่งความคืบหน้าการดำเนินงานจากผลการประชุม CLMVT Forum 2016   2/8/2560 15:08:27
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727