จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกองแผนงานมอบหมายให้นางสาวนฤมล ภานุรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน พิธีการ และการต้อนรับ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานะความก้าวหน้าการเตรียมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ประมวลภาพ...

   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/2020
   ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา
   การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน
   เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการ Business Matching ระหว่างเอกชน จังหวัดฟูกูโอกะกับไทย    20/2/2563 9:44:10
   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน Tea Festival & International Tea Symposium 2020   17/2/2563 14:18:01
   กระทรวงเกษตรออสเตรเลียเปลี่ยนชื่อใหม่   3/2/2563 14:29:13
   ทุนการศึกษาข้าราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   30/1/2563 16:09:12
   ตลาดกัญชาในสภาพยุโรป   9/12/2562 12:41:10
   ขอเชิญเข้าร่วมงาน Plantation Management 4.0 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย   9/12/2562 11:28:24
   ขยายเวลาในการสำรวจข้าราชการที่มีความสนใจงานด้านการเกษตรต่างประเทศ   1/11/2562 9:48:50
   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening Scholarship ประจำปี 2563-2564   25/10/2562 19:21:52
   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563   25/10/2562 13:22:26
   การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation Aviation & Aerospace Industry – International Conference 2020    18/10/2562 16:02:03
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727