จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการกองแผนงานมอบหมายให้นางสาวนฤมล ภานุรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน พิธีการ และการต้อนรับ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ The 3rd Asia 4-H Network Conference โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานะความก้าวหน้าการเตรียมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร
ประมวลภาพ...

   การจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/2020
   ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเคนยา
   การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย เลขที่ 39 ปี 2019 ว่าด้วยการให้การรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   บัญชีรายชื่อผลไม้สดและผลไม้แช่แข็งที่ประเทศจีนอนุญาตให้นำเข้าและรายชื่อประเทศ/เขตที่ส่งออก   2/6/2563 12:42:26
   การใช้ภาพธงชาติกัมพูชา การเรียกขานชื่อตำแหน่งสำคัญและรายชื่อในคณะรัฐมนตรีกัมพูชา   2/6/2563 10:20:18
   การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ The Israeli Agricultural Challenges and Agricultural Cooperatives around the World   20/5/2563 15:00:23
   ประชาสัมพันธ์สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66   29/4/2563 9:36:19
   องค์กร CiRDAP เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการองค์ความรู้ของศูนย์ CIRADP   16/4/2563 17:02:46
   การขอรับทุนวิจัยของสหภาพยุโรปแก่นักวิจัยไทย   8/4/2563 14:25:18
      8/4/2563 14:07:58
   ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564   26/3/2563 10:47:09
   ทิศทางการทำงานของนาย Phill Hogan กรรมาธิการยุโรปด้านการค้า   2/3/2563 16:06:22
   วารสาร InterEcon Newsletter ฉบับที่ 9   2/3/2563 9:53:48
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727