จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนกองแผนงาน และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Li Lingbo นายกเทศมนตรีเทศบาลนครผานโจว พร้อมคณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองผานโจว มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านการเกษตรไทย – จีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจไทย ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2562
ประมวลภาพ...

   ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง/กัญชาของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายการเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูต และประจำสถานกงสุลใหญ่
   รายงานแนวโน้มความต้องการทุเรียนของประเทศไทยโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
   สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนเมษายน 2562
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   รายชื่องานแสดงสินค้าด้านอาหาร การเกษตร และนวัตกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา   9/10/2562 15:39:43
   การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชการสำนักงานในต่างประเทศ   8/10/2562 15:12:02
   งานแสดงสินค้าด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องมือการเกษตรนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ กรุงแอลเจียร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย   26/9/2562 16:09:19
   ฐานข้อมูลความหลากหลายของฟาร์มในสหรัฐอเมริกา    23/9/2562 13:32:26
   ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์    23/9/2562 13:30:54
   ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนมีนาคม 2562    23/9/2562 13:24:12
      23/9/2562 13:22:38
    แจ้งการจัดระเบียบการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกจีนของไทย   23/9/2562 13:21:20
      23/9/2562 13:18:12
   อิสราเอลขอเชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอชื่อผู้แทนเข้าขิงรางวัล 2020 WOLF PRIZE   10/9/2562 13:49:12
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727