จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานปิดการฝึกอบรม Training Programme on Organic vegetable production ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวจิราภา จอมไทสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรได้กล่าวสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากรัฐสมาชิกอาเซียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ...

   รายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ผลตอบรับต่อผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
   รายงานข่าวเกษตรของอิตาลี ประจำไตรมาส 3/2560
   รายงานประจำปี 2559 ของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
   แนวปฏิบัติในการประสานงานการเยือนและการศึกษาดูงานในภูมิภาคยุโรป

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   งานสัมมนานวัตกรรมเกษตรอิสราเอล “Israeli Agriculture Roadshow 2019”    10/1/2562 17:38:08
   ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผล DIFA ฉบับใหม่ และการทดสอบ DIFA สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น   3/1/2562 11:49:28
   หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 33 หลักสูตร ของกระทรวงการต่างประเทศ   11/12/2561 13:01:53
   รับสมัครบุคคลที่สนใจปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการ International Horticultural Exhibition: Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน    29/11/2561 10:44:43
   ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES 2019   8/11/2561 16:48:44
   ประชาสัมพันธ์ ทุน Endeavour Leadership Program   31/10/2561 10:31:48
   งาน Lao TECHMART - 2018   11/10/2561 10:04:28
   งานแสดงสินค้า International Agricultural Exhibitions KAZAGRO and KAZFARM ครั้งที่ 9   27/9/2561 11:09:03
   การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเอกสารการรับรองการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการเข้า-ออก สาธารณรัฐประชาชนจีน   6/8/2561 10:20:13
   แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์   21/6/2561 8:11:34
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727