จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
นับตั้งแต่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

Free Hit Counter

 

 

 

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ภานุรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวรัตกรณ์ วุฒิบูรณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ และนางสาวชญานิษฐ์ สมพื้น นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการหารือกับ ดร.นายสัตวแพทย์สงขลา จุลกะเศียน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ในประเด็นการพัฒนา การส่งเสริม และการผลักดันสินค้าไทยให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้สามารถนำเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียได้ รวมทั้งการหามาตรการเพื่อลดราคาการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทยให้กลายเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ประมวลภาพ...

   GACC ประกาศปรับปรุงบัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมสำหรับพืชนำเข้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับล่าสุด เดือนเมษายน 2564
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของประเทศไทยในเครือรัฐออสเตรเลีย
   การจัดทำข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายและงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
   กฎกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ฉบับที่ 2/2020

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญไทย
Login เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   สถานการณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีนปี 2563 และแนวโน้ม   5/8/2564 10:53:05
   ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดผลไม้ไทยในจีน   18/7/2564 13:43:56
   ขอประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของสหภาพยุโรปในอินโด – แปซิฟิก (EU Strategy for Cooperation in the Indo – Pacific)   17/6/2564 13:54:17
   ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564   11/6/2564 16:29:54
   ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายน 2564   7/6/2564 19:16:17
   USDA เผยแพร่รายงานวิเคราะห์การปฏิรูปการเข้าถึงตลาดการค้าสินค้าเกษตร   19/5/2564 14:13:04
   มาชาฟจัดบรรยายพิเศษออนไลน์ เรื่อง “The Social Clock of the Bee” เนื่องในวันผึ้งโลก   13/5/2564 16:24:36
   ขอเชิญเข้าร่วมเวทีหารือสาธารณะอิ่ม...ดี...มีสุข : ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?   11/5/2564 12:45:51
   การประชุม Israel - UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1   26/4/2564 19:16:57
   วิสัยทัศน์เชิงนโยบายด้านการเกษตรและการค้าของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ   31/3/2564 19:55:36
 
   
 

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
©ลิขสิทธิ์ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน
plan06@doae.go.th
โทร. 02-5799522, 9405742 โทรสาร 02-5799522, 5793727