ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มแผนงาน
ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร  ยุทธศาสตร์ปี 2560-2564
  ยุทธศาสตร์ปี 2556-2559

ยุทธศาสตร์ ปี 2552-2554

 

ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2553-2555

 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร / แฟกซ์ 0-2940-6026 E-mail : plan20@doae.go.th , plan0303@hotmail.com