ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี โดย นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วย นายมนต์เทพ อัตต์สินทอง และผู้แทนจากกอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
อ่านต่อ...

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มแผนงาน
ขอเชิญประชุมการเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567 (19/5/2565 9:05:08)
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังและฝากประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area based) ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง: จังหวัดราชบุรี และจังหวัดจันทบุรี” (29/3/2565 10:03:41)
แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 (11/2/2565 19:01:32)
แผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 2570) (11/2/2565 19:00:28)
แผนปฎิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) (11/2/2565 18:59:22)
แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 (11/2/2565 18:38:32)
การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (18/2/2563 10:24:46)
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้และการนำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปีฯไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ (ภายในวันที่ 10 ส.ค.2561) (2/8/2561 14:50:54)
คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team (ปรับปรุง) (3/5/2561 14:40:59)
การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30/4/2561 13:52:37)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Links
www.doae.go.th
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานอื่นๆ
 
 

กลุ่มแผนงาน กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-940-6026 E-mail: plan0303@hotmail.com

 

 

 

 

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل سایت شرط بندی iranbetinfo آدرس سایت ولف بت میلاد حاتمی Website