ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2,600 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ฝ่ายบริหารทั่วไป
plan10@doae.go.th
21/4/2564 15:21:35