ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564   
 ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่ามูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกา ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 - 3 คน เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก สำหรับผู้บริหารระดับกลางเพื่อศึกษาและฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10 - 12 เดือน จึงประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

วิเทศสัมพันธ์
frsdoae01@gmail.com
26/3/2563 10:47:09