ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 640 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 640 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 640 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แนบท้าย.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
plan10@doae.go.th
11/12/2562 14:53:10