ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แนบท้าย   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับคณะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นบท้าย.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
frenfire@hotmail.com
25/11/2562 14:11:18