ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้คณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองบายานเนอร์ มองโกลเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้คณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองบายานเนอร์ มองโกลเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้คณะผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการจากเมืองบายานเนอร์ มองโกลเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แนบท้าย.

ฝบร.กผง.
frenfire@hotmail.com
7/11/2562 15:10:14