ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 44 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 44 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 44 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

ฝบร.กผง

14/9/2561 16:52:32