ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST   
 ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ PLACEMENT TEST

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ชุด DIFA TES และ PLACEMENT TES โดยมีกำหนดการสอบดังไฟล์ที่แนบ 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://difa-tes.mfa.go.th โทรศัพท์ 022035000 ต่อ 47009 

ปฏิทินการสอบ

วิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
18/6/2561 9:31:17