ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)   
 ประชาสัมพันธ์ งาน International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018)

ประเทศตูนิเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการแสดงสินค้าชั้นนำด้านการเกษตรของตูนิเซีย The International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT 2018) ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า EL Kram กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและการประมง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อเจาะตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apia.com.tn หรือสอบถามข้อมูลทาง E - mail : prom.agri@apia.com.tn

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ2

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
plan06@doae.go.th
11/6/2561 17:07:24