ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจ้างพิมรายงานประจำปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ.

ฝ่ายบริหาร
plan0303@hotmail.com
4/5/2561 17:14:08