ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การสั่งการผ่านระบบ (application) ไลน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารแนบ)

กลุ่มแผนงาน
plan0303@hotmail.com
30/4/2561 13:52:37