ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ 

ฝ่ายบริหาร
plan0303@hotmail.com
27/4/2561 15:26:28