ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กองแผนงาน

ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติการจ้างซ้อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติการจ้างซ้อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติการจ้างซ้อมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ชฮ-2315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารแนบ

ฝ่ายบริหาร
plan0303@hotmail.com
19/3/2561 15:09:24