กผง.ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
และค่าสาธารณูปโภค
       
 
       
 
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
   
       
       
       
     
       
 
 
       
 
     
 
     
 
     
     
 
       
 
       
   
       
   
     
     
     
     

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมweb counter html

จัดทำโดย กลุ่มโครงการและงบประมาณ
2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กทม.10900
โทรศัพท์ 02-5793731 โทรสาร 02-5795211 E-Mail : plan30@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุด
17 พฤศจิกายน 2557