ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

 

 
 
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ปี 2557 (ด้านพืช)
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
           
 
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
 
3 ม.ค 57
7 ก.พ 57
     
 
10 ม.ค 57
13 ก.พ 57
     
 
17 ม.ค 57
21 ก.พ 57
     
 
24 ม.ค 57
28 ก.พ 57
     
 
31 ม.ค 57
   
 
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
 
           
           
         
           
           
 
 
 
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
 
           
           
           
           
           
           
   
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ปี 2556
   
   
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ปี 2555
   
   
รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ปี 2554