ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประสานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ภารกิจ บุคลากร พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน

โครงการควบคุมการระบาดและตัดวงจรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก

 

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ

 
 
 เดือนมีนาคม
 เดือนเมษายน

24 มี.ค. 53
25 มี.ค. 53
26 มี.ค. 53
29 มี.ค. 53
30 มี.ค. 53

31 มี.ค. 53

12 เม.ย. 53
19 เม.ย. 53
20 เม.ย. 53
21 เม.ย. 53
22 เม.ย. 53
23 เม.ย. 53

26 เม.ย. 53
27 เม.ย. 53
28 เม.ย. 53
29 เม.ย. 53
30 เม.ย. 53

 
  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม  
  4 พ.ค. 53
6พ.ค. 53
7พ.ค. 53
14 พ.ค. 53
24 พ.ค. 53
25 พ.ค. 53

8 มิ.ย. 53
11 มิ.ย. 53
22 มิ.ย. 53
23 มิ.ย. 53
30 มิ.ย. 53

5 ก.ค. 53